Privacyverklaring

 

 

Salure, hierna “wij”, vindt het belangrijk dat er op een zorgvuldige manier wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarbij is het van belang dat aan de huidige wet- en regelgeving wordt voldaan. In dit privacy statement wordt daarom beschreven hoe wij – overeenkomstig de huidige wet- en regelgeving – met uw persoonsgegevens omgaan.

 

 

Toepasselijkheid

Wij zijn een zakelijke dienstverlener werkzaam op verschillende terreinen. Welke diensten wij aanbieden kunt u op onze website lezen. Dit privacy statement ziet uitsluitend op de verwerkingen ten behoeve van onze website.

 

 

Contactgegevens Salure B.V.

Gentseweg 17
2803 PC Gouda
Nederland
T: 0182 543 643
E: info@salure.nl
KVK-nummer: 24450943

 

 

Categorieën persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij alleen uw IP-adres. Wanneer u interesse toont, bijvoorbeeld door onze nieuwsbrief aan te vragen of door contact met ons op te nemen, dan verwerken wij mogelijk de volgende gegevens van u:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Bedrijfsnaam (optioneel)
  • Datum
  • Bericht (optioneel)
  • Telefoonnummer
  • IP-adres
  • E-mailadres
  • Surfgedrag

 

 

Verwerkingsdoeleinden

Waarom verwerken wij uw gegevens en op welke grondslag?

 

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (per telefoon, mail, contactformulier of social media), dan verwerken wij uw gegevens. Dit is nodig om te kunnen reageren op uw bericht aan ons. Hier hebben u en wij belang bij.

 

Marketing

Nieuwsbrief

Wij gebruiken en verwerken de gegevens die u aan ons geeft, zoals uw e-mailadres, om u via de nieuwsbrief te informeren over alle aangelegenheden waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn. Het verwerken van deze gegevens is nodig, zodat wij aan uw wens kunnen voldoen om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Dit geldt ook voor de gegevens die u via soortgelijke diensten en contact- en communicatiemethoden aan ons geeft. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan heeft u uiteraard de mogelijkheid om u ook weer uit te schrijven.

 

Cookies

Ook plaatsen wij cookies op onze website voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. Meer informatie over deze cookies kunt u vinden in ons Cookiebeleid.

 

Sociale media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. U kunt de privacyverklaringen van de hiervoor genoemde sociale media raadplegen om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen.

 

 

Doorgifte persoonsgegevens

Wij hebben niet het voornemen om uw persoonsgegevens door te geven aan een ontvanger die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) is gevestigd. Wel maken wij gebruik van Google mail en Salesforce, welke buiten de EER zijn gevestigd. Van deze systemen maken wij gebruik voor het verwerken van uw gegevens. Hoewel Google en Salesforce buiten de EER zijn gevestigd, zijn zij gecertificeerd in overeenstemming met de EU-VS Privacy Shield-kaders.

 

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarmee ze worden verwerkt of zo lang als op grond van de wet is vereist.

Er zijn uitzonderingen waarbij de persoonsgegevens wel moeten worden bewaard: wanneer u bijvoorbeeld aangeeft dat u geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt uw gegevens op te slaan, zodat kan worden voorkomen dat er nog nieuwsbrieven naar uw mailadres worden verstuurd. Uiteraard zullen in dat geval uitsluitend de gegevens worden opgeslagen die nodig zijn om dit te bewerkstelligen.

 

 

Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

Wij hebben ook een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u onze FG mailen via romijn@salure.nl. Hij zal u zo snel mogelijk van een passend antwoord voorzien.

 

 

Rechten betrokkenen

Onder de huidige privacy wet (AVG) hebben personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt de volgende rechten:

Inzage: het recht om uw verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Rectificatie: het recht om onjuiste persoonsgegevens te (laten) corrigeren.

Wissen: het recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen.

Beperking: het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Overdraagbaarheid: het recht om uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 

Wanneer u van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

Deze privacyverklaring kan regelmatig worden geëvalueerd en bijgewerkt. Wij raden u daarom aan om onze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 juli 2019.